Gmina Wietrzychowice

Od 1 stycznia 2018 roku FBSerwis Karpatia sp. z o.o. będzie świadczyła usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice. Usługa będzie realizowana do 31.12.2018 r.

FBSerwis Karpatia działa w południowo-wschodniej Polsce w pasie od Tarnowa, przez Rzeszów, Przemyśl, aż do Krosna. Firma prowadzi działalność w obszarze odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz higieny komunalnej. Spółka posiada regionalną instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Tarnowie. Moce przerobowe zakładu wynoszą ponad 50 tysięcy ton rocznie.