#

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa

Świadczymy kompleksowe usługi utrzymania infrastruktury drogowej

FBSerwis, wchodząca w skład grupy Budimex, działa na rynku utrzymania infrastruktury drogowej od 2012 roku. Współpracujemy zarówno z klientami publicznymi (naszym głównym klientem jest GDDKiA), jak również z klientami prywatnymi – głównie z sektorów budowlanego i transportowo-logistycznego oraz zarządcami nieruchomości komercyjnych i centrów handlowych.

Nasze doświadczenie zbudowaliśmy podczas prac utrzymaniowych na prawie 3 tysiącach dróg różnych klas i kategorii oraz o zróżnicowanej jakości, dlatego doskonale wiemy, jak odpowiednio dbać o infrastrukturę. Świadczymy usługi kompleksowego, letniego i zimowego utrzymania dróg, obiektów inżynierskich oraz terenów zewnętrznych, dbając o ich odpowiedni stan, przejezdność, czystość oraz estetykę, a także utrzymania oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń BRD. Wykonujemy również roboty budowlane oraz oznakowanie tymczasowe robót i zdarzeń drogowych.

W naszej codziennej pracy wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie, jakie zdobyliśmy przy wyzwaniach stawianym na naszych kluczowych kontraktach, takich jak kompleksowe całoroczne utrzymanie dróg krajowych Rejon w Gdańsku, m in. drogi ekspresowej S6-Obwodnicy Trójmiasta, która jest jedną z dróg o najwyższym natężeniu ruchu w Polsce - ponad 100 tysięcy pojazdów na dobę.

Dzięki świadczeniu usług na zróżnicowanych odcinkach dróg - od autostrady A1, przez drogi ekspresowe i krajowe, po drogi wewnętrzne klientów – nauczyliśmy się indywidualnego podejścia do każdego zadania.

Naszym priorytetem jest utrzymywanie najwyższych standardów BHP, dlatego nasi pracownicy zawsze używają sprawnego sprzętu oraz środków ochrony osobistej, wiedzą, jak reagować na wyzwania pojawiające się podczas pracy i zawsze zachowują ostrożność przy jej wykonywaniu. Działamy sprawnie, dyskretnie, a przede wszystkim skutecznie.

Nasze atuty

 • Kompleksowe utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich

   Utrzymanie czystości i estetyki drogi

   Zimowe utrzymanie dróg

   Utrzymanie nawierzchni dróg

   Utrzymanie oznakowania aktywnego

   Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń BRD

   24-godzinne patrolowanie

   Oznakowanie tymczasowe robót i zdarzeń drogowych

   Naprawa nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej

 • Kompleksowe utrzymanie infrastruktury drogowej

   Utrzymanie obiektów inżynierskich (tunele)

   Utrzymanie skarp i nasypów

   Utrzymanie systemów drenażowych

   Utrzymanie terenów zielonych

   Utrzymanie MOP i PPO

   Formowanie krzewów i drzew