#

Infrastruktura oświetleniowa

Infrastruktura oświetleniowa

Świadczymy kompleksowe usługi zarządzania infrastrukturą oświetleniową

FBSerwis posiada w swoim portfolio ponad 20 tys. zmodernizowanych punktów świetlnych.

Projekty modernizacji oświetlenia realizujemy kompleksowo – od etapu projektowania systemu (w tym dobór elementów infrastruktury oświetleniowej i systemu sterowania), poprzez etap pozwoleń na budowę, realizację robót, aż po bieżącą konserwację, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. Dzięki modernizacji oświetlenia pomagamy klientom poprawić efektywność energetyczną i redukować emisję dwutlenku węgla.

Korzyści z modernizacji:

Poprawa komfortu oraz bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg, dzięki lepszemu oświetleniu oraz zmniejszenie zjawiska olśnienia

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla

Obniżenie przyszłych kosztów konserwacji oświetlenia

Poprawa estetyki oświetlenia poprzez ustandaryzowanie opraw

  • Utrzymanie i modernizacja oświetlenia ulicznego

      Utrzymanie oświetlenia ulicznego

      Utrzymanie i modernizacja infrastruktury systemu oświetlenia

      Wymiana źródeł światła na energooszczędne